Personelin gerekli bilgilerinin ‘İşmatik Web Otomasyon/İnsan Kaynakları / Başvuru Formu’ sistemine girilmesinin ardından tek tuş ile otomatik olarak İŞKUR kaydını gerçekleştirir. İşveren mevcut teşvik kriterlerinden biri olan personelin İŞKUR kaydı zorunluluğunu kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olur.
 • Online başvuru formu ile özgeçmiş havuzu oluşturur,
 • SGK Web Otomasyonumuz üzerinden gerçekleştirilen aday başvurularınızı, aramış olduğunuz kriterler çerçevesinde filtreler,
 • Mülakat daveti için adaya ya da adaylara otomatik sms gönderir,
 • Sistem üzerinden yapılan başvurular özgeçmiş havuzunda saklanır.
 • SGK Web İşe Giriş/Çıkış
 • E-Bildirge v2
 • SGK İşveren
 • Vizite ve Tüm Teşvik Sayfaları
 • UAVT Adres Onaylama
Kaç adet işyeri şifreniz olursa olsun tüm işyeri şifrelerinizi kaydederek, yukarıda bahsi geçen SGK Menülerine; otomasyon sistemi üzerindeki eklentiden tek tık ile erişim sağlayabilir, her işlem için birden fazla kez şifre girmeden ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmak durumunda kalmadan işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Cari aydan itibaren işyeri sicilinizin ya da sicillerinizin xls dosyalarını yüklediğiniz de SGK işe giriş /işten çıkış ve hizmet belgesi kayıtlarını kontrol eder ve bordro kayıtları ile karşılaştırır. Bu sayede İPC cezalarının önüne geçile bilinmektedir.

Geçmiş SGK Kayıt farklılıklarını raporlar. Raporlama ile Hizmet belgesine alınmamış kişileri ve giriş çıkış bildirgeleri oluşturulmamış kişiler varsa oluşabilecek bir sgk denetiminden önce tespit edilir. Bu sayede ayrıca teşviklerden yararlanılıyorsa 5510,6111,6645,17103,27103,03294 vb. SGK Teşviklerden, alınan indirimlerin iptalini engeller.

Kontrol sonunda SGK’nın tespiti öncesinde raporlamış ve SGK tarafından tahakkuk ettirilecek olan İPCler var ise en minimize eder.Bu ipc lere maruz kalmamak adına siz Şirketlerin hata paylarını en aza indirmek amaçlanmıştır.

İşe giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilememesi durumunda her bir sigortalı için asgari ücret tutarında ceza, kurumun tespiti halinde her bir sigortalı için asgari ücretin 2 katı, tespit edilmesine rağmen bildirge verilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücretin 5 katı ceza uygulanır. Ayrıca alınan teşviklerle ilgili bir takım yasaklamalarda getirilir.


Firmaların sicillerinin teşvik ortalamalarını hesaplar. Teşviklerden yararlanacak kişi ortalaması için (+) ya da (-) kişi sayısı raporu sunar. Böylelikle hangi firmanın ya da sicilin teşvik ortalamasının teşvik kazanımı için uygun olup olmadığı bilgisine ulaşılır. Bu raporlamaları gerçekleştirirken aynı anda personel adaylarının teşvike uygun olup olmadığı, hangi teşvike uygun olduğu sorgulaması da gerçekleştirebilmektedir.
 • SGK Web İşe Giriş/Çıkış
 • E-Bildirge v2
 • SGK İşveren
 • Vizite ve Tüm Teşvik Sayfaları
 • UAVT Adres Onaylama
 • XML yüklemesi yapılmadan önce yüklenecek XML dosyasındaki hatalı ad ve soyadların otomatik düzeltilmesi,
 • XML’lerinizin ait olduğu şubeye otomatik yüklenmesi ve yüklenen XML’lerin bordro kontrolünün doğru yapılması için; kanun türü, belge türü, kişi sayısı, gün sayısı, matrah gibi bilgilerinin görüntülenebilmesi ve excel çıktılarının alınabilmesi ,
 • XML listesine dönem, şube gibi filtrelemelerin yapılabilmesi,
 • Yüklenen XML’lerin toplu bir şekilde onaylanabilmesi,
 • Onaylanan güncel dönem tahakkuk ve hizmet belgelerinin arşive indirilmesi ve klasör olarak kaydedilmesini sağlar. (Klasörleme
 • Şekli : Sicil Adı/ Dönem/ Rapor Türü(Tahakkuk-Hizmet-SPEK)/Rapor)
 • Cari dönem tahakkuk ve hizmet dosyaları ve asgari geçim indirimi tablosu indirildikten sonra sicillerinize ait detaylı banka ödeme tablosu oluşturur.
İşe alınacak personel adayının SGK teşviklerine uygun olup olmadığını sorgular,
 • Belirli bir tarihte veya her gün, belirlenen saatte belirlenen sicillerin otomatik olarak arka planda vizite sorgulamasını yapar, sorguladığı sicillere ait bir Excel raporu oluşturur belirlenen mail adresine raporu gönderir. Zamanlanmış görevin çalışması için programın açık olması yeterlidir.
 • Her gün, belirlenen saatte belirlenen sicillerin iş kazası ve meslek hastalığı sorgulamasını otomatik yapar, sorguladığı sicillere ait bir Excel raporu oluşturur, belirlenen mail adresine raporu gönderir.
 • Cari ay aylık bildirge bitiş süresi sonlanmadan bildirgesi onaylanmamış sicillerin kontrolünü yapar, verilmeyen bildirgeler ile ilgili uyarıyı mail adresine rapor olarak gönderir.
 • İstenilen raporu onaylanıp, onaylanan raporu PDF olarak kaydeder,
 • Raporların dönemini, yılını, onaylı-onaysız olup olmadığını, şubesini, rapor tarihine göre filtreler,
 • Kayıtlı Raporların Excel ve PDF çıktısının alınabilmesini sağlar,
 • Geçmişte onaylanmış raporları sorgulayıp listeler,
 • İki gün veya daha kısa süreli arşiv raporlarını sorgular, listeler ve kaydeder,

Seçilen dönem aralığında ki seçili Tahakkuk, Hizmet, SPEK indirilmesi ve klasörlenmesi. (Klasörleme Şekli : Sicil Adı/ Dönem/ Rapor Türü(Tahakkuk-Hizmet-SPEK)/Rapor) 

Tahakkuk Fişi, Hizmet Belgesi, İşe Giriş ve Çıkış Bildirgeleri indirme)

SGK menülerinde yapmış olduğunuz işlemlerin belgelerini (giriş- çıkış, tahakkuk ve hizmet belgesi) sizler için PDF olarak arşivlemektedir. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz sigortalının ya da işyerinizin belgeleri için tekrar tekrar SGK menülerine girme ihtiyacı duymaz arşiviniz üzerinden gerekli belgelere ulaşabilirsiniz.
İş Yeri Sicillerinizin Şifrelerini Toplu Değiştirme ve Kullanıcı Bilgileri Kontrolü Yapma,

Otomasyona tanımlamış olduğunuz şifreleriniz sadece belirlediğiniz kullanıcıların tarafından görüntülenebilir. KVKK kapsamında da kendi verilerinizin gizlenmesi ve saklanması konusunda gereklilikleri yerine getirmekteki önlemlere de katkı sağlanabilmektedir.

Birden çok işyeri sicilinizin şifrelerini tek seferde saniyeler içinde otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca mevcut kayıtlı sicillerinizin şifrelerinin doğruluğunu kontrol edebilir, ne zaman isterseniz sicillerinizin şifre durumunu güncelleyebilirsiniz. SGK şifrelerinin güncellemesi gerçekleşirken şifrelerin durumları da sorgulanır. Vekâlet süresi geçmesi ya da yaklaşması gibi durumları belirlenen mail adresine otomatik bildirim yapılır.


2011 yılından cari döneme kadar SGK işe giriş /işten çıkış ve hizmet belgesi olmayan kayıtları kontrol eder ,bordro ile karşılaştırır ve arada ki farklılıklarını raporlar. Alınan teşvik indirimlerin iptalini engeller. Oluşabilecek İdari Para Cezalarını (ipc) minimize eder.
Çalışanların yıllık izin hak edişlerini ve yıllık izin maliyetlerini firma ya ada şube bazlı raporlar.
PDF’ten Excel’e Çevir

Herhangi bir PDF dosyasını Excel’e aktarır.

Asgari Ücret İndirimi İşlemleri

İndirme kısmında seçilen sicile ait SGK sisteminde bulunan asgari ücret bildirimi tablosunu kaydeder. Listeleme kısmında şube dönem, yıl gibi filtrelemeler ile tabloyu listeler.